Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 18.2.2019 sote-keskusasiassa

23.02.2019

Joutsan Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro kunnanvaltuuston kokouksessa 18.2.2019, sote-keskusasiassa.

Sote-keskuksen rakentaminen ja suunnittelu monine vaiheineen on työllistänyt ja puhututtanut ihmisiä. Kahvipöytäkeskusteluissa moni uusi asia nähdään uhkana ja pelätään asioiden menevän huonompaan suuntaan. Tämän takia kaikkien osapuolten tietoisena pitäminen on suotavaa, niin tässä kuin muissakin asioissa. Ihmisten tulee tietää perustelut miksi asioihin on päädytty jollakin tietyllä tavalla.

On ihmisiä, joiden mielestä sakuko-osaston oikea sijoituspaikka ei ole Jousi. Heillä on asiasta omat mielipiteet ja niitä kannattaa kuunnella. Ainakin tässä keskustelussa olisi hyvä mahdollisuus kertoa heille miksi tähän ratkaisuun on päädytty. On myös arvosteltu sitä, että nyt on jo mennyt paljon rahaa hukkaan kun tehdään suunnitelma toisensa jälkeen ja ainoa voittaja tuntuu olevan suunnitelmien tekjä. Näin isossa projektissa kunnollinen suunnittelu on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää.

Näin isossa projektissa kunnollinen suunnittelu on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää.

Henkilökohtaisesti olen erittäin tyytyväinen siitä, että asiassa on voitu tehdä muutoksia, kun sellaiselle tarve on nähty. Ei pidä tehdä väkisin, jos ei olla varmoja lopputuloksesta.

Yksityiset ovat investoineet sote-kiinteistöihin tiettävästi hieman yli 10 miljoonaa euroa Joutsassa lähivuosina. Näin ollen suunnitellut jatkoinvestoinnit tulevat muodostamaan huomattavan riskin, mutta jo tehdyt investoinnit osoittavat, että muitakin tahoja kuin kunta investorina on käytettävissä.

Sakuko-osasto voidaan ja tulee toteuttaa muutoin kuin Joutsan kunnan perinteisenä investointina, mikä on huomioitava Jousen hankesuunnittelussa heti alkumetreiltä.


Kokoomus yhtyy kunnahallituksen esitykseen, mutta esittää samalla, että kunnanhallitus selvittäisi vielä ennen rakentamisen käynnistämistä, hankkeen leasing-rahoitusvaihtoehdon sekä mahdollisuuden perustaa sote-keskusta ja sen hallinnointia varten kiinteistöyhtiö tai vaihtoehtoisesti hyödyntää jo olemassa olevia kiinteistöyhtiöitä.

Joutsassa 18.2.2019
Petteri Oksanen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Varapuheenjohtaja