PUHEENVUORO

Vaaliviikon ajatuksia

Hyvää alkanutta viikkoa kaikille. Ensi maanantaina tähän aikaan on varmaankin selvillä ketkä 69 keskisuomalaista asiantuntijaa ovat hyvinvointialueen ruorissa. Joutsan Kokoomuksen ehdokas Pekka Huikko, 558, on tehnyt hyvää vaalikampanjaa. Keskusteluja, kohtaamisia, perusteluja, kysymyksiä, vaihtoehtoja on ollut lukuisia. Teen töitä hoivasektorilla ja kyselin viime työvuoron aikana asiakkailta, mikä heille on tärkeintä sote- ja pelastussektorin tuottamissa palveluissa: lääkärille pääsy, tulipalojen sammutus, ensihoito saatavilla nopeasti  olivat vastauksia. Juuri näiden palvelujen pysymisen lähellä seutukuntamme asukkaita Pekka tietää tärkeäksi. Pidetään kaikki huolta siitä, että Pekka on ruorissa 1.1.2023 - käytetään äänioikeuttamme!

Kohti hyvinvointialuetta

Vuosi 2022 jää historiaan vuotena jolloin kuntien huolehtimisvastuu sosiaali- terveys- ja pelastustoimesta siirtyy hyvinvointialueelle. Joutsan Kokoomuksen Pekka Huikko on ehdokkaana tammikuun 23. päivänä järjestettävissä aluevaaleissa. Tuleva muutos palvelujen järjestämisessä, aluehallintoon siirtymisessä, kuntien talouden sopeuttamisessa sisältää lukuisia avoimia kysymyksiä. 

Minun valintani on 558 - Pekka Huikko on vakuuttanut kokonaisuuksien näkijänä, yksityiskohtien ymmärtäjänä. Uudistukselle on vastuullisen taloudenhoidon ja tasapuolisten, laadukkaiden palveluiden tilaus. Vaaditaan uskallusta uuteen , rohkeutta luopumiseen, insinööritarkkuutta numero-osaamiseen, tahtoa ja taitoa vertailla vaihtoehtoja. 

Uutta valtuustokautta aloitellaan

Vaalit käyty ja uusi valtuusto valittu. Ryhmien välisissä neuvotteluissa emme päässeet täysin tavoittelemaamme lopputulokseen mutta vaikuttamisen paikkoja on - viisi kokoomusvaltuutettua Joutsan valtuustossa! Saimme kunnanhallituspaikkoja 2 (Iiris ja Ilari) ja 1. varapuheenjohtajuuden. Edustajamme ovat hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa (Vuokko), perusturvalautakunnassa (Timo), teknisessä lautakunnassa (Ilari ja Vuokko/Matias),  konsernijaoksessa päätöksentekoon osallistuu Iiris. Valitettavasti kokoomusedustajaa ei ole yksilöjaoksessa mutta edustajamme tarkastuslautakunnassa (Kalle) varmaankin valvoo, kuntalaisten etua silmällä pitäen, myös ko toimielimen päätöksentekoa. 

Haluamme pitää kaikki kuntalaiset ja vapaa-ajan joutsalaiset ajantasalla päätöksenteosta; asioiden vireille tulosta, valmistelusta ja päätöksistä. Haluamme myös, että kuntastrategiamme mukaisesti päätöksenteon vaikutuksia seurataan. Kerromme teille hallituksessa ja lautakunnissa käsiteltävistä asioista, koska kaikki päätöksentekohan ei tule kaikille julkiseen kunnanvaltuustoon.

Kokoomuksen luottamushenkilöt ovat teidän palveluksessanne. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kaikki kommentit ovat tervetulleita!

Elokuisin terveisin

Iiris Ilmonen, pj Joutsan Kokoomus

iiris.ilmonen@hotmail.com

UUSI KESKUSTELEVA YHTEISTYÖN KULTTUURI JA ELINVOIMAINEN TULEVAISUUS- NÄKÖKULMA

Kuntapäätöksenteon pitää olla sujuvaa, avointa, keskustelevaa ja konstailematonta yhteistyötä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Pärjääminen missä tahansa lajissa perustuu lähtötilanteen tunnistamiseen. Jos hapenottokyky ontuu, juoksusta ei tule mitään! Näin se on kunnan eloisuuden, vetovoimaisuuden, talouskunnon ja hallintorakenteidenkin osalta. Tosiasia on, että meistä joutsalaisista 40 % kuuluu yli 64-vuotiaiden ryhmään. Päätöksiä on kuitenkin osattava tehdä  4- ja 6-vuotiaidenkin ja heidän äitiensä ja isiensä mietteet huomioiden. Kokoomus on asettanut  kuntavaaleissa ehdolle monen alan asiantuntioita, nuoria lapsiperhearjen kokemusosaajia, yritysmaailman konkareita jne. Haluamme joutsalaisille tarjottavan heidän tarvitsemiaan palveluita oikea-aikaisesti. Palveluiden tuottaja voi olla julkinen tai yksityinen sektori, kunhan huolehdimme tuotannon tarkoituksenmukaisuudesta ja taloudellisuudesta. Raha ei saisi ratkaista mutta tosiasia on, että sen kulloinkin käytössä oleva määrä pitää vastuullisessa päätöksenteossa ottaa huomioon.

Vuosi 2021 on jo hyvästelty ja uusi vuosi otettu toiveikkaana vastaan. Mennyttä vuotta varjosti edelleen korona, joka ei millään suostu hellittämään otettaan. Toinen - vain Suomea koskettava - merkittävä tekijä on vuoden 2023 alussa tapahtuva hyvinvointialueuudistus, johon valmistauminen aiheuttaa runsaasti työtä kunnissa.

Helmikuun pakkaset paukkuvat mutta kevättä uumoileva aurinko piristää! Me Joutsan kokoomuslaiset katsomme rohkeasti tulevaan ja valmistaudumme huhtikuun kuntavaaleihin. Haluamme rakentaa teidän kanssanne Joutsaa, jonka talous ja palvelut ovat kunnossa, jossa jokainen kuntalainen kokee tulleensa kohdelluksi tasavertaisena ja jonka elinvoimaa...

Joutsan kunnan pitäisi kirkastaa, mitkä ovat sen ydintehtäviä. Nykyinen laaja ja monipolvinen vastuukenttä alkaa kiistämättä olla haastava paitsi virkamiehille myös ikääntyvän ja harvenevan luottamushenkilöjoukon hallittavaksi, arvioi kunnanhallituksen väistyvä puheenjohtaja Jukka Huikko läksiäispuheessaan valtuustolle.

Nelostien remontti Lusin ja Vaajakosken välillä ei ole toteutunut suunnitelmien mukaan. Kustannusten hillitsemisen takia monista liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta edistävistä risteyksistä, ohitusteistä tai -kaistoista on luovuttu, kirjoittaa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo Joutsan Kokoomuksen verkkosivuilla.