Kunta on niin vahva kuin ovat sen jäsenet. Joutsan Kokoomus haluaa pitää jäsenistä huolta!


Vaalikauden puoliväli

Nyt on tullut vihdoinkin aika noudattaa kunnallisvaalien 2021 tuloksen mukaista puheenjohtajiston kokoonpanoa. Vaalikauden alussa neuvoteltu "nuijien" jako vaati vielä uusia neuvotteluja kesän ja syksyn 2023 aikana vaikka valtuustossa elokuussa 2021 päätetty puheenjohtajiston toimikausi päättyi 31.5.2023. Joutsan Kokoomus kunnioitti toisten ryhmien valintoja, kaikkien muiden ryhmien kohdalla näin ei tapahtunut. Neuvotteluprosessiin mahtui myös uhkailua; jos et tee näin, niin tapahtuu sitä ja tätä. Olen tällä vaalikaudella kokenut jo monenmoista, joten tämäkään ei tullut yllätyksenä. Nyt kuitenkin maali häämöttää ja 23.10.2023 valtuuston kokouksessa näemme pitävätkö puheet. Minulle olisi kunnia-asia saada toimia valtuuston puheenjohtajana, joka vastuullistaa koko puheenjohtajistoa, odottaa avointa keskustelua, kannustaa joskus kriittisyyteen, kuuntelee kunnioittaen erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä, rohkaisee kuntalaisia eritoten nuorta väkeä osallistumaan päätöksenteon valmisteluun. Haluaisin ehdottomasti toimia niin, että valmistelu on tehty "viimesen päälle" lakeja sekä omia hyväksymiämme sääntöjä ja ohjeita noudattaen. 


Joutsa 3.10.2023/ Iiris

Keskusteltaisiinko avoimesti asioista, jotka valtuutettu Kalle Willman toi aloitteella esiin kunnanvaltuuston kokouksessa 13.6.2022 ja kunnan jäsen Jukka Huikko kirjoitti lukijan mielipide-palstalla paikallislehdessä 24.8.2022.

Vuoden vaihteessa 2022-2023 siirtyvät monille kunnille raskaat ja ennalta-arvaamattomat sote-palvelut ja sitä myötä niiden kustannukset hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Muutokseen sisältyy olennaisia muitakin kokonaisuuksia. Kuntien verotusoikeutta kavennetaan, terveys- ja sosiaalisektorilla työskennellyt henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palkkalistoille, vuokrattavien sote-kiinteistöjen siirtymäkausi alkaa, kuntien kassaan ei enää kilahda valtionapueuroja entiseen malliin.

Mitä kuntien velvollisuuksiksi jää? Muuttuvatko organisaatio-kaaviot? Mitä tekevät esimiehet, kun alaiset vaihtavat työnantajaa? Miten ja missä näkyy kunnan ja hyvinvointialueen strategioiden yhteensovittaminen? Menikö palkkiosääntöpäätös hallituksessa pieleen? Keskustelun arvoisia kysymyksiä.

Nyt on pääsääntöisesti hirvitelty hyvinvointialueiden selviytymismahdollisuuksia rajallisten taloudellisten resurssien kanssa. Miten esimerkiksi käy, kun alueelle siirtyy 22 kunnan sote-johtajat - löytyykö kaikille hommia entisillä eduilla?

Minua kiinnostaa miten kunnissa luovitaan muuttuvassa tilanteessa. Kovin vähän on ollut puhetta muuttuvista työn kuvista; palkkoja lasketaan pienemmälle porukalle, myynti- ja ostoreskontran volyymit pienenevät, HR:lle (henkilöstöhallinto) on vähemmän hommia, taloushallinnossa kuin myös hallinnossa varmasti tuntuu poistuvan sektorin työmäärän häviäminen. Olemme juuri saaneet kuntaan avoimuutta kehittävän työryhmän, joka toivottavasti patistaa puhumaan näistä asioista. itse aion olla aktiivinen!


Iiris Ilmonen

Vaaliviikon ajatuksia

Hyvää alkanutta viikkoa kaikille. Ensi maanantaina tähän aikaan on varmaankin selvillä ketkä 69 keskisuomalaista asiantuntijaa ovat hyvinvointialueen ruorissa. Joutsan Kokoomuksen ehdokas Pekka Huikko, 558, on tehnyt hyvää vaalikampanjaa. Keskusteluja, kohtaamisia, perusteluja, kysymyksiä, vaihtoehtoja on ollut lukuisia. Teen töitä hoivasektorilla ja kyselin viime työvuoron aikana asiakkailta, mikä heille on tärkeintä sote- ja pelastussektorin tuottamissa palveluissa: lääkärille pääsy, tulipalojen sammutus, ensihoito saatavilla nopeasti  olivat vastauksia. Juuri näiden palvelujen pysymisen lähellä seutukuntamme asukkaita Pekka tietää tärkeäksi. Pidetään kaikki huolta siitä, että Pekka on ruorissa 1.1.2023 - käytetään äänioikeuttamme!

Kohti hyvinvointialuetta

Vuosi 2022 jää historiaan vuotena jolloin kuntien huolehtimisvastuu sosiaali- terveys- ja pelastustoimesta siirtyy hyvinvointialueelle. Joutsan Kokoomuksen Pekka Huikko on ehdokkaana tammikuun 23. päivänä järjestettävissä aluevaaleissa. Tuleva muutos palvelujen järjestämisessä, aluehallintoon siirtymisessä, kuntien talouden sopeuttamisessa sisältää lukuisia avoimia kysymyksiä. 

Minun valintani on 558 - Pekka Huikko on vakuuttanut kokonaisuuksien näkijänä, yksityiskohtien ymmärtäjänä. Uudistukselle on vastuullisen taloudenhoidon ja tasapuolisten, laadukkaiden palveluiden tilaus. Vaaditaan uskallusta uuteen , rohkeutta luopumiseen, insinööritarkkuutta numero-osaamiseen, tahtoa ja taitoa vertailla vaihtoehtoja. 

Uutta valtuustokautta aloitellaan

Vaalit käyty ja uusi valtuusto valittu. Ryhmien välisissä neuvotteluissa emme päässeet täysin tavoittelemaamme lopputulokseen mutta vaikuttamisen paikkoja on - viisi kokoomusvaltuutettua Joutsan valtuustossa! Saimme kunnanhallituspaikkoja 2 (Iiris ja Ilari) ja 1. varapuheenjohtajuuden. Edustajamme ovat hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa (Vuokko), perusturvalautakunnassa (Timo), teknisessä lautakunnassa (Ilari ja Vuokko/Matias),  konsernijaoksessa päätöksentekoon osallistuu Iiris. Valitettavasti kokoomusedustajaa ei ole yksilöjaoksessa mutta edustajamme tarkastuslautakunnassa (Kalle) varmaankin valvoo, kuntalaisten etua silmällä pitäen, myös ko toimielimen päätöksentekoa. 

Haluamme pitää kaikki kuntalaiset ja vapaa-ajan joutsalaiset ajantasalla päätöksenteosta; asioiden vireille tulosta, valmistelusta ja päätöksistä. Haluamme myös, että kuntastrategiamme mukaisesti päätöksenteon vaikutuksia seurataan. Kerromme teille hallituksessa ja lautakunnissa käsiteltävistä asioista, koska kaikki päätöksentekohan ei tule kaikille julkiseen kunnanvaltuustoon.

Kokoomuksen luottamushenkilöt ovat teidän palveluksessanne. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kaikki kommentit ovat tervetulleita!

Elokuisin terveisin

Iiris Ilmonen, pj Joutsan Kokoomus

iiris.ilmonen@hotmail.com

UUSI KESKUSTELEVA YHTEISTYÖN KULTTUURI JA ELINVOIMAINEN TULEVAISUUS- NÄKÖKULMA

Kuntapäätöksenteon pitää olla sujuvaa, avointa, keskustelevaa ja konstailematonta yhteistyötä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Pärjääminen missä tahansa lajissa perustuu lähtötilanteen tunnistamiseen. Jos hapenottokyky ontuu, juoksusta ei tule mitään! Näin se on kunnan eloisuuden, vetovoimaisuuden, talouskunnon ja hallintorakenteidenkin osalta. Tosiasia on, että meistä joutsalaisista 40 % kuuluu yli 64-vuotiaiden ryhmään. Päätöksiä on kuitenkin osattava tehdä  4- ja 6-vuotiaidenkin ja heidän äitiensä ja isiensä mietteet huomioiden. Kokoomus on asettanut  kuntavaaleissa ehdolle monen alan asiantuntioita, nuoria lapsiperhearjen kokemusosaajia, yritysmaailman konkareita jne. Haluamme joutsalaisille tarjottavan heidän tarvitsemiaan palveluita oikea-aikaisesti. Palveluiden tuottaja voi olla julkinen tai yksityinen sektori, kunhan huolehdimme tuotannon tarkoituksenmukaisuudesta ja taloudellisuudesta. Raha ei saisi ratkaista mutta tosiasia on, että sen kulloinkin käytössä oleva määrä pitää vastuullisessa päätöksenteossa ottaa huomioon.

Vuosi 2021 on jo hyvästelty ja uusi vuosi otettu toiveikkaana vastaan. Mennyttä vuotta varjosti edelleen korona, joka ei millään suostu hellittämään otettaan. Toinen - vain Suomea koskettava - merkittävä tekijä on vuoden 2023 alussa tapahtuva hyvinvointialueuudistus, johon valmistauminen aiheuttaa runsaasti työtä kunnissa.

Helmikuun pakkaset paukkuvat mutta kevättä uumoileva aurinko piristää! Me Joutsan kokoomuslaiset katsomme rohkeasti tulevaan ja valmistaudumme huhtikuun kuntavaaleihin. Haluamme rakentaa teidän kanssanne Joutsaa, jonka talous ja palvelut ovat kunnossa, jossa jokainen kuntalainen kokee tulleensa kohdelluksi tasavertaisena ja jonka elinvoimaa...

Joutsan kunnan pitäisi kirkastaa, mitkä ovat sen ydintehtäviä. Nykyinen laaja ja monipolvinen vastuukenttä alkaa kiistämättä olla haastava paitsi virkamiehille myös ikääntyvän ja harvenevan luottamushenkilöjoukon hallittavaksi, arvioi kunnanhallituksen väistyvä puheenjohtaja Jukka Huikko läksiäispuheessaan valtuustolle.

Nelostien remontti Lusin ja Vaajakosken välillä ei ole toteutunut suunnitelmien mukaan. Kustannusten hillitsemisen takia monista liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta edistävistä risteyksistä, ohitusteistä tai -kaistoista on luovuttu, kirjoittaa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo Joutsan Kokoomuksen verkkosivuilla.