PUHEENVUORO

UUSI KESKUSTELEVA YHTEISTYÖN KULTTUURI JA ELINVOIMAINEN TULEVAISUUS- NÄKÖKULMA

Kuntapäätöksenteon pitää olla sujuvaa, avointa, keskustelevaa ja konstailematonta yhteistyötä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Pärjääminen missä tahansa lajissa perustuu lähtötilanteen tunnistamiseen. Jos hapenottokyky ontuu, juoksusta ei tule mitään! Näin se on kunnan eloisuuden, vetovoimaisuuden, talouskunnon ja hallintorakenteidenkin osalta. Tosiasia on, että meistä joutsalaisista 40 % kuuluu yli 64-vuotiaiden ryhmään. Päätöksiä on kuitenkin osattava tehdä  4- ja 6-vuotiaidenkin ja heidän äitiensä ja isiensä mietteet huomioiden. Kokoomus on asettanut  kuntavaaleissa ehdolle monen alan asiantuntioita, nuoria lapsiperhearjen kokemusosaajia, yritysmaailman konkareita jne. Haluamme joutsalaisille tarjottavan heidän tarvitsemiaan palveluita oikea-aikaisesti. Palveluiden tuottaja voi olla julkinen tai yksityinen sektori, kunhan huolehdimme tuotannon tarkoituksenmukaisuudesta ja taloudellisuudesta. Raha ei saisi ratkaista mutta tosiasia on, että sen kulloinkin käytössä oleva määrä pitää vastuullisessa päätöksenteossa ottaa huomioon.

HYVINVOINTIALUE-/SOTE-MAAKUNTAUUDISTUS

7.6.2021

HALLITUKSEN LOPPURUTISTUS

Hallituspuolueet painostavat Eduskuntaa hyväksymään kiireesti hyvinvointialue/sotemaakuntauudistuksen. Olen juuri saanut luetuksi yli 1200 sivuisen lakipaketin siitä. Ajattelin kertoa uudistuksesta muutaman seikan.

Joutsan kunnan henkilöstöstä yli puolet siirtyy hyvinvointialueelle. Koko perusturvan väki siirtyy ja lain mukaisesti kaikki kunnan hommissa olevat, joiden työajasta yli puolet on käytetty sosiaali- ja terveydenhuollon ja tukitoimien toteuttamiseen. Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi terveyskeskuksen keittiön väki, kunnantalolta osa toimistoporukasta ja osa teknisen osaston huoltomiehistä siirtyvät. Koko seututerveyskeskuksen väki vaihtaa työnantajaa myös.

Mielenkiintoinen on kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan asema. Kunnan budjetista yli 60 % siirtyy maakunnalle ja kyseiset virkamiehet ovat ilmoittaneet perusturvan työllistävän heitä jopa ylitöihin asti.

Rahoitusvastuun siirtyessä kunnalta valtiolle valtion tuloja lisätään ja kunnan tuloja vastaavasti vähennetään siltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Tämän takia valtion verotuloja kasvatetaan kiristämällä valtion ansiotuloverotusta. Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, velvoitetaan kunnat alentamaan kunnallisveroa. Kunnallisveron vähennys on 13,26 prosenttiyksikköä kaikissa kunnissa. Myös kunnan osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan ja valtion osuutta vastaavasti nostetaan. Jatkossa monet joutsalaisset alkavat maksaa valtionveroa. Myös vähennyksiin tehdään muutoksia. Esimerkiksi invalidivähennys poistuu. Kyseessä onkin suuri verotusuudistus, mistä ei julkisuudessa ole tietoa näkynyt. Lainlaatija kertoo, että keskimäärin verotusaste ei muutu, mutta yksilötasolla muutoksia voi tulla.

Yli 11 vuotta tehty soteuudistus on tullut maksamaan tähän asti miljardeja. Nyt tämä uusi versio maksaa lisää yli miljardin. Suurimman osan tulee viemään palkkaharmonisointi eli alueen palkat nostetaan korkeimpaan toteutuneeseen tasoon. Nyt valmistelijat toteavat, että säästöjä saatetaan hankkeesta saada joskus 2030 alkaen. Uskokoot ken tahtoo! Tähänastiset rahat eivät ainakaan ole terveyskeskuksia kohentaneet.

Kunnalta viedään nyt suurin osa itsenäisyydestä. Valtio maksaa hyvinvointialueen menot ja pitää alueet tiukassa vuosittaisessa etu- ja jälkikäteisvalvonnassa. Esimerkiksi väliaikainen valmisteluelin, joka on juuri täysin epädemokraattisesti nimetty, päättää alueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvion.

Jos oppositio saisi nyt kuntavaaleissa murskavoiton, Kepu voisi perääntyä?

Kalle Willman kuntavaaliehdokas Kokoomussä

Helmikuun pakkaset paukkuvat mutta kevättä uumoileva aurinko piristää! Me Joutsan kokoomuslaiset katsomme rohkeasti tulevaan ja valmistaudumme huhtikuun kuntavaaleihin. Haluamme rakentaa teidän kanssanne Joutsaa, jonka talous ja palvelut ovat kunnossa, jossa jokainen kuntalainen kokee tulleensa kohdelluksi tasavertaisena ja jonka elinvoimaa...

Joutsan kunnan pitäisi kirkastaa, mitkä ovat sen ydintehtäviä. Nykyinen laaja ja monipolvinen vastuukenttä alkaa kiistämättä olla haastava paitsi virkamiehille myös ikääntyvän ja harvenevan luottamushenkilöjoukon hallittavaksi, arvioi kunnanhallituksen väistyvä puheenjohtaja Jukka Huikko läksiäispuheessaan valtuustolle.

Nelostien remontti Lusin ja Vaajakosken välillä ei ole toteutunut suunnitelmien mukaan. Kustannusten hillitsemisen takia monista liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta edistävistä risteyksistä, ohitusteistä tai -kaistoista on luovuttu, kirjoittaa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo Joutsan Kokoomuksen verkkosivuilla.