VIREILLÄ

Vaikuta ja kommentoi

Pidämme tällä sivulla yllä listaa Joutsan päätöksenteossa vireillä olevissa asioissa.
Otamme mielellämme vastaan kuntalaisten näkemyksiä ja kommentteja - palautelomake alla.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Joutsan kunta julkaisee poliittisten elinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat verkossa. Seuraamalla ko. sivustoa, pidät itsesi ajantasalla päätöksenteossa.

Poliittisten luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Joutsan kunnan verkkosivuilta. Ko. sivustoa seuraamalla pidät itsesi ajantasalla päätöksenteon suhteen.

Mikäli huomaat asian, johon haluat vaikuttaa tai lausua mielipiteesi, ota rohkeasti yhteyttä Joutsan Kokoomuksen luottamushenkilöihin - me kuuntelemme!

Kaikki asiakirjat ovat myös tutustuttavissa Joutsan kunnanvirastolla. Suurinosa asiakirjoista on julkisia, eikä niihin tutustuakseen tarvitse kertoa, miksi asia kiinnostaa. Myös viranhaltijapäätökset ovat nähtävissä virastolla.

Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä. Kunnallispoliitikoilla on merkittävä rooli päätöksentekijöinä sekä vaikuttajina kaavoitusprosesseissa.

Kaavoitus on alueiden käytön ja rakentamisen sääntelyä, jolla päätetään eri toimintojen, kuten asumisen ja työpaikkojen, sijoittumisesta Joutsaan Kaavoitus on osa maankäytön suunnittelua. Kunnalla on ns. kaavoitusmonopoli.

Lisätietoa voimassa olevista kaavoista ja käynnissä olevista kaavoitusprosesseista saan Joutsan kunnan verkkosivuilta.

Ota yhteyttä / kommentoi

Voit lähettää palautetta Joutsan Kokoomuksen luottamushenkilöille joko suoraan tai alla olevaa lomaketta käyyttäen. Kommentteja / yhteydenottoja ei julkaista, mutta otamme huomioon vain omalla nimellä ja sähköposti-yhteydellä varustetut.