Kunnanhallituksen puheenjohtajan Jukka Huikon läksiäispuhe Kokoomuksen kevätkokouksessa 24.3.2019

16.04.2019

Elinvoimaan ja elinkeinoihin panostanominen, ydintoimintoihin keskittymisen välttämättömyys sekä poliittisen kulttuurin uudistamisen jatkaminen ovat asioita, joita kunnanhallituksen väistyvä puheenjohtaja Jukka Huikko painotti läksiäispuheessaan Joutsan Kokoomuksen kevätkokouksessa.


Hyvät sisaret ja veljet Joutsan kokoomuksessa!

On asioita, joita valmistellaan ja pähkitään vuosia, ja välillä tuntuu, etteivät ne etene mihinkään. Vain kaukainen unelma siintää jossakin ajatusten takana. Sitten yks kaks, asia toisensa jälkeen loksahtavat kohdalleen. Tavoitteet täyttyvät. Sen jälkeen koittaa tyhjä, hiljainen olo ja tila.

Haluan tämän kertoa Teille siksi, että minulle kävi juuri näin.

Etäinen, suuri unelma edetä henkilökohtaisesti omassa ammatissa, kenties tarjota perheellekin jotain vielä suurempaa, kuin mitä nyt pystyn, täyttyi. Totta kai olen tätä loikkaa määrätietoisesti tavoitellut ja valmistautunut vuosia. Mutta kuitenkin tietoisena siitä kilpailun raakuudesta ja siitä todennäköisyydestä, ettei unelmani välttämättä koskaan täyty. Toisaalta tietoisena siitä, että jos se täytyy, on edessä todennäköisesti suuria muutoksia.

Kävin torstaina siis Parkanossa allekirjoittamassa toimisopimuksen, jolla vahvistettiin pestini perinteikkään Ylä-Satakunnan Sanomalehti Oy:n toimitusjohtajana ja yhtiön julkaiseman Ylä-Satakunta -paikallislehden päätoimittajana. Haasteet ja vastuut kasvavat, mutta ne myös kasvattavat nälkää yhä kehittyä ja ottaa seuraavia askeleita. Samalla siirryn poliittisesti sitoutumattomaksi, jota työni vaatii.

Halusin tämän kertoa siksi, että vakuuttaisin Teille vielä kerran, ettei lähtööni liity mitään muuta. Ei painetta, eikä painostusta, ainakaan sellaisessa määrin että se olisi tepsinyt. Sen sijaan tunnen suurta ja syvää kiitollisuutta siitä luottamuksesta ja tuesta, mikä minulle yhteiskunnallisia luottamustehtäviä kohtaan tässä parin vuoden aikana osoitettiin. Se kiitollisuus kohdistuu Teihin, täällä läsnäoleviin!

Hyväksytään maailman muutos ja ymmärretään oma asemamme ja tehtävämme. Joutsan kunnan tapauksessa se tarkoittaa mielestäni sitä, että ensin pitäisi iskostaa ja selkeyttää, mikä ja mitkä ovat kunnan ydintehtävät. Ja mitkä eivät. Ja resurssit suunnattakoon niihin.

Hyvä kuulijat!

Me olemme tällä vaalikaudella olleet poikkeuksellisen vaativassa ja päättäjiä paljon työllistäneessä tilanteessa. Suurimpana on ollut sote- ja maakuntauudistus, joka pitkän valmistelun jälkeen kaatui. Toisaalta meillä on ollut suuria asioita käsissämme myös Joutsassa - sekä paljon pienempiä. Viranhaltijoita on mennyt ja tullut.

Olen kuullut monesti päätöksenteossa puheenvuoroja, joissa kaivataan seesteisimpiä aikoja vanhaan malliin.

Hyvä kokoomusväki - älkää menkö tähän ansaan! Maailma muuttuu yhä nopeammin - myös täällä Joutsassa. Pitkät virkaurat tulevat jäämään harvinaisiksi. Organisaatiot ja toimintatavat muuttuvat ja mukautuvat jatkossa yhä nopeammin. Kaiken keskiössä tulee olemaan se, mikä on minkäkin organisaation ydintehtävä, millaiset siihen liittyvät resurssit ja tarpeet ovat sekä miten resurssit ja tarpeet kohtaavat.

Olen monessa yhteydessä yrittänyt tätä painottaa. Hyväksytään maailman muutos ja ymmärretään oma asemamme ja tehtävämme. Joutsan kunnan tapauksessa se tarkoittaa mielestäni sitä, että ensin pitäisi iskostaa ja selkeyttää, mikä ja mitkä ovat kunnan ydintehtävät. Ja mitkä eivät. Ja resurssit suunnattakoon niihin.

Olen kuitenkin nyt kohta kaksi vuotta aivan avainpaikalta seurannut, kuinka pieni Joutsan kunnan organisaatio yrittää pitää käsissään varsin - sanon sen nyt suoraan - aivan liian laajaa palettia. Mutta millä me siis tämän korjaisimme? Siis keskittymällä vain ydintoimintoihin, kuten lukuisat organisaatiot ympäri maailman niin tekevät.

Me lyömme päätämme aivan turhaan seinään lukuisissa eri asioissa. Me suorastaan tuhlaamme resursseja. Pidämme käsissä väkisin asioita, jotka eivät ole ydinosaamistamme tai hartiamme ovat liian pieniä. En lähde näitä asioita tässä toistamaan, niistä on pitkin matkaa käyty keskustelua julkisuudessakin. Mutta sen sanon, että suurimmat ja vakavimmat haasteet, jopa ongelmat ovat meillä perusturvan toiminnassa.

Olen kuitenkin nyt kohta kaksi vuotta aivan avainpaikalta seurannut, kuinka pieni Joutsan kunnan organisaatio yrittää pitää käsissään varsin - sanon sen nyt suoraan - aivan liian laajaa palettia. Mutta millä me siis tämän korjaisimme? Siis keskittymällä vain ydintoimintoihin, kuten lukuisat organisaatiot ympäri maailman niin tekevät.

Asuminen ja sitä tukevat kunnan palvelut, kuten koulut ja päiväkodit, sekä seutukunnan elinvoima, sisältäen aivan erityisesti aktiivisen elinkeinopolitiikan, ovat niitä, joihin Joutsan kunnan pitää jatkossa ymmärtää panostaa. Ne ovat ydintoimintojamme. Kaikessa muussa voisimme aivan hyvin keskittyä vain määrittelemään tarpeemme sekä hankkimaan palvelut niitä tuottavilta, valvontaa unohtamatta.

Joutsassa on voimia, jotka haluavat viedä päätöksiä välillä härskistikin vain omassa kuplassa tehtyjen linjausten mukaisesti. Asioista pitää uskaltaa ja voida keskustella, vaatia perusteluita sekä myös kunnioittaa muiden näkemystä, ennen kaikkea sovittaa ja hakea yhteistä näkemystä. Tämä kaikki unohtuu ajoittain hyvin helposti joutsalaisessa politiikanteossa.

Hyvät Joutsan porvarit!

Olette varmasti käyneet tutustumassa Kokoomuksen arvoihin ja periaateohjelmaan. Se on hyvä ohjenuora Teille, jotka jatkatte yhteisistä asioista huolehtimista ja niistä edistämistä.

Olisi monia asioita, joihin voisin toivoa Teidän nyt kahden vuoden kokemuksella kiinnittävän huomiota. Korjattavaa, työstettävää olisi paljonkin. Keskityn kuitenkin kolmeen merkittävimpään.

Ensinnäkin puolustakaa demokratiaa aina ja kaikkialla. Joutsassa on voimia, jotka haluavat viedä päätöksiä välillä härskistikin vain omassa kuplassa tehtyjen linjausten mukaisesti. Asioista pitää uskaltaa ja voida keskustella, vaatia perusteluita sekä myös kunnioittaa muiden näkemystä, ennen kaikkea sovittaa ja hakea yhteistä näkemystä. Tämä kaikki unohtuu ajoittain hyvin helposti joutsalaisessa politiikanteossa. Me Kokoomuksessa voimme olla ylpeitä siitä, että olemme ajaneet avoimuutta ja saaneet myös tuloksia. Samanlaisia ajattelijoita on voinut havaita myös yli puoluerajojen. Harteillenne jää, että tämä kehityskulku myös jatkuu!

Toisekseen muistakaa roolinne poliitikkoina. Tehtävänänne on muiden ryhmien edustajien kanssa viitoittaa se tie, mihin suuntaan viranhaltijat Joutsaa vievät. Seurata ja vaatia tuloksia. Nämä roolit tahtovat mennä sekaisin. Välillä tuntuu, että tilanne on jopa päälaellaan. Päättäjät tahtovat ottaa kantaa asioihin, jotka eivät heille kuulu. Ja taas toisaalta, viranhaltijoita ei ohjata riittävästi siihen, mitä heiltä odotetaan. Myönnän itsekin tässä osin epäonnistuneeni, sillä muutos vaatisi laajempaa ymmärtämisen uudistamista koko luottamushenkilökentässä. Se vaatisi vielä vahvempaa johtajuutta ja lujuutta päätöksenteon kaikilla tasoilla. Kannustan ja tuen Teitä ottamaan ja kantamaan tämän johtajuuden ja selkiyttämään tilannetta.

Kolmanneksi muistakaa uskoa tulevaisuuteen sekä luottaa ihmisiin. Vain me joutsalaiset voimme luoda, tehdä ja tavoitella tänne parempaa tulevaisuutta. Jos me emme sitä tee, ei sitä tee kukaan muukaan. Tämän tulisi näkyä päätöksenteossa kaikilla tasoilla, erityisesti uskalluksena muuttaa vanhaa ja perinteistä - myös sitä "vanhaa hyvää", johon monesti viitataan. Jo nyt on nähtävissä, että esimerkiksi Joutsan kaupallisen ja palveluiden keskuksen säilyminen tulee vaatimaan konkreettisia tekoja, kuten Nelostien risteysjärjestelyt sekä ydinkeskustan uudelleen rakentamisen; ennen kaikkea uusia, aktiivisia ihmisiä. Tämä kaikki vaatii myös rahaa myllyyn ulkopuolelta, eli kehittäviä, edistäviä ja uskaliaita toimenpiteitä teollisuusklusterimme ja matkailun saralla, tai kenties tulevaisuudessa jopa kaivannaisteollisuuden parissa. Toimenpiteitä, jotka luovat meille työpaikoja. Meillä on monista muista kunnista poiketen käsissämme taustalla konkreettisia hankkeita, joiden edistämistä virkamiehiltä pitää nyt vaatia!


Arvoisa kevätkokousväki!

Olen saanut kotona kasvatuksen, jonka mukaan meistä jokaisen tulisi omalla osaamisellaan, omilla voimillaan ja aikanaan kantaa vastuuta myös yhteisistä asioista. Maailma ei pyöri, jos kaikki keskittyvät vain nauttimaan eteen tuotavista eduista. Olen jatkanut siis isäni ja äitini viitoittamalla tiellä, joka nyt täällä Joutsassa on tulossa päätökseen.

Pienenä poikana muistan, kuinka isäni ja äiti viettivät ajoittain tunteja puhelimessa, kun milloin kukakin soitti ja haki tukea yhteiskunnallisissa asioissa. Eivät ole kaukana ne vuodet, kun luottamustehtävissä toimivia uhkailtiin jopa pankkimaailman kytköksillä.

Nyt kahden vuoden kokemuksella voin sanoan sen tässä ja nyt, ilman mitään pelkoa seuraamuksista, että myös minua on painostettu tässä tehtävässä, kunnanhallituksen puheenjohtajana, siis ajoittain hyvin voimakkaasti ja ajoittain varsin epäasiallisestikin.

Mutta tuloksetta. En ole taipunut, enkä aio taipua.

Tulevaisuudessa me tarvitsemme päätöksentekoon lisää vereksiä voimia. He eivät kuitenkaan tällaista leikkiä, jota eräät keskeiset toimijat Joutsassa ylläpitävät, kerta kaikkiaan katselet. Nuoret toimijat tulevat innokkaita ja lähtevät pettyneitä. Siksi tälle on tultava nyt kertakaikkinen loppu. Voi olla, että se vaatii vielä ajankulua ja jopa henkilövaihdoksia. Mutta tämä aika koittaa vielä.

Tätä selittää se, että olen tullut julkisesta ammatista, jossa työni jälkeä arvioidaan viikoittain tuhansien ihmisten toimesta. Se, että seuraajani tulisi tällaisesta tilanteesta on epätodennäköistä.

Sen sijaan 0len nauttinut siitä luottamuksesta, jonka tukijoiltani olen saanut. Olen nauttinut niistä haasteista, joita eteen on asetettu. Olen tehnyt parhaani.

Tätä painostusta on tullut niin luottamushenkilöiltä kuin eräiltä yksittäisiltä viranhaltijoilta. En halua yleistää, mutta en myöskään osoittaa karttakepillä. Olen kuitenkin tietoinen, että vastaavaa ovat saaneet kokea myös lukuisat muut toimijat Joutsassa vuosien varrella.

Mutta tämän asian julkistamisen koen välttämättömäksi suojellakseni seuraajiani sekä ennen kaikkea siksi, että tällaiselle entisaikoina hyväksytylle toimintatavalle tulisi Joutsassa kertakaikkinen loppu. Alleviivaan, kertakaikkinen loppu. Se, miten loppu saadaan aikaiseksi, on yksi mitä erinomaisin keino: asioiden julkinen käsittely. Siksi olen viimeisinä kuukausina mm. esittänyt kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksien avaamista julkiseksi.

Mitä leveämmät hartiat, sitä vähemmän kullakin on kannettavaa, mutta sitä raskaampi kuorma yhdessä kannetaan. Sitä suurempia asioita me yhdessä toteutamme.

Tulevaisuudessa me tarvitsemme päätöksentekoon lisää vereksiä voimia. He eivät kuitenkaan tällaista leikkiä, jota eräät keskeiset toimijat Joutsassa ylläpitävät, kerta kaikkiaan katselet. Nuoret toimijat tulevat innokkaita ja lähtevät pettyneitä. Siksi tälle on tultava nyt kertakaikkinen loppu. Voi olla, että se vaatii vielä ajankulua ja jopa henkilövaihdoksia. Mutta tämä aika koittaa vielä.

Meillä Kokoomuksessa on asiassa puhdas omatunto. Me olemme toimineet avoimesti, reilusti ja myös uusiutuneet. Mutta mekin tarvitsemme lisää vastuunkantajia. Siksi kannusta Joutsan Kokoomusväkeä jo nyt aloittamaan vaalikampanjan vuoden 2021 kuntavaaleihin. Tavoitteeksi tulee asettaa 7, jopa 10 paikkaa valtuustosta. Siihen tarvitaan kaikenikäisiä aktiivisia joutsalaisia, mutta aivan erityisesti ns. aktiivi-ikäisiä työelämästä ja opiskelemasta.

Mitä leveämmät hartiat, sitä vähemmän kullakin on kannettavaa, mutta sitä raskaampi kuorma yhdessä kannetaan. Sitä suurempia asioita me yhdessä toteutamme.

Näillä sanoilla toivotan kotiseudulleni Joutsalle mitä parhainta menestystä tulevaisuudessa. Tulen siirtymään etäiseksi tarkkailijaksi, jonka sydän sykkii jatkossakin rakkaalle kotiseudulle!

Joutsassa 24.3.2019

Jukka Huikko