Tervehdys Joutsan Kokoomus ry:n puheenjohtajalta!

01.02.2021

Helmikuun pakkaset paukkuvat mutta kevättä uumoileva aurinko piristää! Me Joutsan kokoomuslaiset katsomme rohkeasti tulevaan ja valmistaudumme huhtikuun kuntavaaleihin. Haluamme rakentaa teidän kanssanne Joutsaa, jonka talous ja palvelut ovat kunnossa, jossa jokainen kuntalainen kokee tulleensa kohdelluksi tasavertaisena ja jonka elinvoimaa kehitetään yhdessä yrittäjien kanssa sekä samaan aikaan käyden vuoropuhelua meille erityisen tärkeiden vapaa-ajan asukkaiden kanssa. Olen itse yrittäjäperheen yliopiston käynyt, joten tiedän mistä on kyse, puhuttaessa taloustuloksesta, toiminnan kehittämisestä, muutostarpeiden huomioimisesta, sopeuttamisesta...

Meille olisi erityisen tärkeää saada päätöksentekoon mukaan lapsiperhearjen asiantuntijoita, nuoria tulevaisuuden suunnitelmien tekijöitä. Tarvitsemme myös kokemusta, joka on syntynyt vuosienmittaisesta kuntapäätöksenteosta. Vertailemalla uusia ideoita ja vanhoja kokemuksia, syntyy niistä keskustelujen kautta varmasti kokeilun arvoisia vaihtoehtoja! Uskon, että olemalla rohkea, avoin ja kuunteleva syntyy luottamus kuntalaisen ja päätöksentekijän välille. Tärkeä on myös muistaa, että niin virkamiehet kuin luottamushenkilöt ovat asiakaspalvelutehtävässä, joka on pyrittävä hoitamaan parhaalla mahdollisella, asiakkaan tarpeet huomioivalla tavalla - hyvä asiakaspalvelija osaa myös virheen tehdessään myöntää sen ja pyytää anteeksi.

Mitä parhaimpia talvipäiviä teille kaikille, terveyttä ja voimaa lisääntyvästä valosta!

T. Iiris

KAMPANJAKESTÄVYYTTÄ TARVITAAN

Terveysturvallisuus siirsi kuntavaalit kesäkuulle ja samalla saimme lisäaikaa saada kuntalaiset vakuuttuneiksi kokoomuslaisten tietotaidoista, halusta kuunnella, keskustella ja tarjota jokaiselle joutsalaiselle vaikutusmahdollisuuksia. Meille on tärkeää päätöksenteossa tietää mitä, miksi ja miten.

Tällä hetkellä kuntapäätöksenteossa on ajankohtaista hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätös. Meidän pitää avoimesti tarkastella pääsimmekö asetettuihin tavoitteisiin, huolehdimmeko strategian mukaisesti jokaisesta tasapuolisesti, onko taloutemme kehitys hyvällä mallilla. 

Joutsan Kokoomus haluaa olla mukana kehittämässä elinvoimaista Joutsaa, jossa kilpailutuksissa etsitään keinoja joutsalaisten yritysten palveluiden käytölle. Me tiedostamme vapauteen liittyvän vastuun yhteisten rahojemme käytössä. Ympäristöstä ja luonnosta huolehtimiseen kannustaminen on tulevaisuuden teko.