Wallinheimo: Joutsan seutukunta tarvitsee kunnolla parannetun valtatie 4:n

19.03.2019

Nelostien remontti Lusin ja Vaajakosken välillä ei ole toteutunut suunnitelmien mukaan. Kustannusten hillitsemisen takia monista liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta edistävistä risteyksistä, ohitusteistä tai -kaistoista on luovuttu, kirjoittaa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo Joutsan Kokoomuksen verkkosivuilla.


Vaalien alla myös meillä Keski-Suomessa on käyty vilkasta keskustelua tulevan vaalikauden tärkeimmistä liikennehankkeista. Likipitäen kaikki ehdokkaat nostavat tärkeimmäksi hankkeeksi Jyväskylä-Tampere -kaksoisraiteen toteuttamisen ja hyvä niin. Maakunnan keskeisin raideyhteys pitää saada nykyistä sujuvammaksi niin kasvavan henkilöliikenteen kuin kaupankin tarpeisiin.

Sen sijaan harvemmassa ovat olleet ne ehdokkaat, joiden mielestä Keski-Suomen elinvoima ja hyvinvointi edellyttävät panostuksia myös tieliikenteeseen. Kaikki meistä eivät asu raiteiden varrella eikä uusia raideyhteyksiä ole tällä hetkellä tulossa. Pohjoisen Keski-Suomen ohella tähän joukkoon kuuluu myös Joutsan seutu, jonka tulevaisuudelle valtatie 4:n edelleen kehittäminen on kriittisen tärkeä.


On toki totta, että valtatie 4:ää on viimeisten vuosien aikana parannettu monista paikoista myös Joutsan seudulla. Ongelmana kuitenkin niin jo toteutetussa Lusi-Vaajakoski kuin parhaillaan työn alla olevassa Joutsa-Toivakka -hankkeessa on ollut se, että alun perin suunnitellun ja lopulta käyttöön saadun tien laadussa on ollut iso ero. Kustannusten hillitsemisen takia monista liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta edistävistä risteyksistä, ohitusteistä tai -kaistoista on luovuttu.

Yksittäistapauksina kauan kaivattujen liikennehankkeiden toteuttaminen ns. "karvalakkiversioina" on järkevää, varsinkin jos kustannusten hillinnän vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen jäävät pieniksi. Tilanne kuitenkin muuttuu olennaisesti, jos sitä joudutaan soveltamaan kaikissa liikennehankkeissa, kuten valtatie 4:n kohdalla näyttää käyneen.

Yksittäistapauksina kauan kaivattujen liikennehankkeiden toteuttaminen ns. "karvalakkiversioina" on järkevää, varsinkin jos kustannusten hillinnän vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen jäävät pieniksi. Tilanne kuitenkin muuttuu olennaisesti, jos sitä joudutaan soveltamaan kaikissa liikennehankkeissa, kuten valtatie 4:n kohdalla näyttää käyneen. Voi jopa käydä niin, että nyt toteuttamatta jäävät risteykset ja ohituskaistat toteutetaan mm. juuri turvallisuussyistä tulevien vuosien aikana ja vielä nykyistä kalliimmalla. Siksi valtatie 4:n tyyppisten isojen liikennehankkeiden rahoitusmallit on tehtävä nykyistä kestävämmiksi.


Yksi kannatettava vaihtoehto tässä on perustaa koko valtatie 4:n perusparantamiseen keskittyvä hankeyhtiö. Sen avulla kustannuksia jakamaan saataisiin muutkin kuin valtio ja kunnat. Yksi keskeinen uuden tuen lähde tässä olisi myös EU. Ensimmäinen seuraavan rahoituskauden CEF-tukihaku järjestettäneen vuoden 2021 aikana. Lisäbuustia Joutsalle tärkeän valtatie 4:n parantamiseen esimerkiksi välillä Hartola−Oravakivensalmi antaisi myös se, jos Jyväskylä pääsisi mukaan muiden isojen kasvukeskusten MAL-sopimusten piiriin, joihin Lahtikin voisi jatkossa kuulua.

Keskisuomalaiset valitsevat parin viikon sisällä uudet edustajansa Arkadianmäelle. Joutsan näkökulmasta eduskunnassa pitää olla vahvaa osaamista viedä eteenpäin valtatie 4:n kehittämistä. Tämä on tärkeää koko seutukunnan hyvinvoinnin näkökulmasta.

Sinuhe Wallinheimo (kok.)
Kansanedustaja